Josianne CUTAJAR : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Zastępstwo 

Komisja Transportu i Turystyki 
Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Zawarcie Umowy o wolnym handlu między UE a Wietnamem (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt