Jessica STEGRUD : Strona główna 

Członkini 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Kontakt