Tomas TOBÉ : Strona główna 

Przewodniczący 

Komisja Rozwoju 

Członek 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020) SV  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt