Alex AGIUS SALIBA : Strona główna 

Członek 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Komisja Petycji 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw Stosunków z Palestyną 

Ostatnie prace 

Obchody 30. rocznicy rumuńskiej rewolucji z grudnia 1989 r. (B9-0241/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Sytuacja Ujgurów w Chinach (China cables) (RC-B9-0246/2019, B9-0246/2019, B9-0247/2019, B9-0248/2019, B9-0249/2019, B9-0250/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt