Svenja HAHN : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Ostatnie prace 

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (A9-0004/2020 - Guy Verhofstadt) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt