Svenja HAHN Svenja HAHN
Svenja HAHN

Grupa Renew Europe

Członkini

Niemcy - Freie Demokratische Partei (Niemcy)

Data urodzenia : , Hamburg

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Svenja HAHN

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie ram aspektów etycznych sztucznej inteligencji, robotyki i powiązanych z nimi technologii

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648496 PE648.496v02-00 IMCO
Alexandra GEESE

OPINIA w sprawie praw własności intelektualnej w dziedzinie rozwoju technologii sztucznej inteligencji

08-07-2020 IMCO_AD(2020)648600 PE648.600v02-00 IMCO
Adam BIELAN

OPINIA w sprawie sztucznej inteligencji: kwestie wykładni i stosowania prawa międzynarodowego, w zakresie, w jakim dotyczy ono UE, w dziedzinie zastosowań cywilnych i wojskowych oraz kwestie kompetencji państwa poza wymiarem sprawiedliwości w sprawach karnych

07-07-2020 IMCO_AD(2020)650637 PE650.637v02-00 IMCO
Andreas SCHWAB

OPINIA w sprawie sztucznej inteligencji w sektorze edukacji i kultury oraz w sektorze audiowizualnym

06-07-2020 IMCO_AD(2020)648349 PE648.349v02-00 IMCO
Kim VAN SPARRENTAK

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg