Pierrette HERZBERGER-FOFANA : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Rozwoju 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 

Członkini 

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Kontakt