Assita KANKO : Strona główna 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Ostatnie prace 

Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) NL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt