Christine ANDERSON Christine ANDERSON
Christine ANDERSON

Grupa Tożsamość i Demokracja

Członkini

Niemcy - Alternative für Deutschland (Niemcy)

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca Christine ANDERSON

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie zrównoważonego wzrostu gospodarczego z 2020 r.

19-02-2020 CULT_AD(2020)646848 PE646.848v02-00 CULT
Sabine VERHEYEN

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Instytutu ds. Równości Kobiet i Mężczyzn za rok budżetowy 2018

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641173 PE641.173v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje wykonawcze

22-01-2020 FEMM_AD(2020)641174 PE641.174v02-00 FEMM
Frances FITZGERALD

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020

02-10-2019 CULT_AD(2019)639789 PE639.789v02-00 CULT
Petra KAMMEREVERT

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg