Marek BELKA : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 

Kontakt