Sven MIKSER Sven MIKSER
Sven MIKSER

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Estonia - Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estonia)

Data urodzenia : , Tartu

Strona główna Sven MIKSER

Wiceprzewodniczący

DNAT
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Członek

AFET
Komisja Spraw Zagranicznych
SEDE
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

Zastępstwo

IMCO
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
PETI
Komisja Petycji
D-UA
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Ukraina
DEPA
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest

Ostatnie prace

Udzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 ET

15-05-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Toetasin. Otsus hõlmab kümmet partnerit: Albaania Vabariik, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo, Montenegro, Põhja Makedoonia Vabariik, Gruusia, Moldova Vabariik, Ukraina, Jordaania Hašimiidi Kuningriik ja Tuneesia Vabariik. Tulenevalt pandeemiast on antud riikide maksebilanss ja eelarveseisund tugevalt nõrgenenud. Kuna olukord on jätkuva majanduslanguse tõttu vaid süvenemas, on pakiline, et EL tegutseks kiiresti ja otsustavalt partnerite majanduse toetamise nimel. Toetuse andmine on oluline, tagades partnerite ametiasutustele lühiajalise poliitilise manööverdamisruumi meetmete võtmiseks pandeemiast tingitud majanduslanguse pidurdamiseks. ELi makromajandusliku finantsabi suuruse kindlaksmääramisel lähtutakse hinnangust iga partneri täiendava välisrahastusvajaduse kohta ning võetakse arvesse asjaomase partneri suutlikkust rahastada end omavahenditest. Finantsabi andmise eeltingimuseks on, et partner järgib tulemuslikke demokraatlikke mehhanisme ja õigusriigi põhimõtet ning tagab inimõiguste austamise. Makromajanduslik finantsabi antakse partnerile laenudena. Laenude maksimaalne tähtaeg on keskmiselt 15 aastat.

Przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) w roku 2021 (AGRI) ET

15-05-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

. – Arvestades praegust keerulist kriisiolukorda, siis on oluline tagada põllumeestele sektori stabiilsus, mistõttu järgisin Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja soovitust hääletada antud üleminekumääruse poolt. Mõistagi oleks olnud suurepärane kui vastuvõetud määruse raames võrdsustuksid põllumajanduse otsetoetused ning vastavasisulised arutelud oleksid Parlamendi suure saalis jätkunud. Paraku oleks üleminekumääruse mitte toetamine tähendanud aga EL põllumajandustoetuste väljamaksmise viibimist, mistõttu oleks paljudel põllumeestel raske oma järgmise aasta tegevusi ja investeeringuid planeerida. Pean äärmiselt oluliseks, et Ühtse Põllumajanduse Poliitika reformimisel ja Mitmeaastase Finantsraamistiku läbirääkimistel saavutaksime kauaoodatud põllumajanduse otsetoetuste võrdsustamise ning selle saavutamiseks on vaja kõigi osapoolte (Parlamendi saadikute, EL Nõukogu - liikmesriikide, Baltimaade põllumajandustootjate jt) koostööd, järjekindlat ja aktiivset panust.

Uruchomienie instrumentu elastyczności na 2020 r.: migracja, napływ uchodźców i zagrożenia bezpieczeństwa; działania natychmiastowe w związku z pandemią COVID-19; zwiększenie środków na Prokuraturę Europejską (C9-0092/2020) ET

17-04-2020
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Toetasin. Vastavalt paranduseelarve projektile kasutatakse rändega seotud assigneeringute suurendamiseks 2018. aastal kasutamata jäänud kulukohustuste koguvaru (350 miljonit eurot). Teine osa assigneeringute suurendamiseks vajalikke vahendeid, mis ei kuulu kulukohustuste koguvaru alla (73,3 miljonit eurot), saadakse paindlikkusinstrumendist. Pean oluliseks, et otsusega suurendatakse paindlikkusinstrumendist kasutusele võetavaid summasid ja laiendatakse nende kasutusala. Kohanduse tulemusel võetakse paindlikkusinstrumendist rubriigi 3 „Julgeolek ja kodakondsus“ jaoks kasutusele 851,4 miljonit eurot 778,1 miljonil euro asemel. Sellest 350 miljonit eurot läheb toimetulekuks suurenenud rändesurvega Kreekale.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg