Martin HLAVÁČEK : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt