Ondřej KNOTEK Ondřej KNOTEK
Ondřej KNOTEK

Grupa Renew Europe

Członek

Czechy - ANO 2011 (Czechy)

Data urodzenia : , Sušice

Strona główna Ondřej KNOTEK

Członek

REGI
Komisja Rozwoju Regionalnego
D-ME
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Czarnogóra

Zastępstwo

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
D-AL
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

Ostatnie prace

Konkluzje z nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej w dniach 17–21 lipca 2020 r. (ciąg dalszy debat) CS

23-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-23(1-101-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Just Transition Fund EN

15-07-2020 A9-0135/2020 PE648.609v04-00 REGI
Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca
Manolis KEFALOGIANNIS

Euro 7/VII regulations EN

04-06-2020 P-003360/2020 Komisja
Pytania pisemne

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg