Alexandr VONDRA : Strona główna 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Ostatnie prace 

Kontakt