Andżelika Anna MOŻDŻANOWSKA : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Kontakt