Bogdan RZOŃCA : Strona główna 

Członek 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna 

Ostatnie prace 

OPINION on European Semester for economic policy coordination: Annual Growth Survey 2020 EN  
- BUDG_AD(2020)644963 -  
-
BUDG 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt