Sylwia SPUREK : Strona główna 

Członkini 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Ostatnie prace 

Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie (B9-0090/2020, B9-0092/2020)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt