Veronika VRECIONOVÁ : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt