Anna ZALEWSKA : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności za rok budżetowy 2018  
- ENVI_AD(2020)641158 -  
-
ENVI 
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 

Kontakt