Sándor RÓNAI : Strona główna 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Zastępstwo 

Komisja Kontroli Budżetowej 
Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

Kontakt