Irene TINAGLI : Strona główna 

Przewodnicząca 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 

Członkini 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Ostatnie prace 

Kontakt