Anna Júlia DONÁTH Anna Júlia DONÁTH
Anna Júlia DONÁTH

Grupa Renew Europe

Członkini

Węgry - Momentum (Węgry)

Data urodzenia : , Budapest

Strona główna Anna Júlia DONÁTH

Członkini

LIBE
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
D-AL
Delegacja do Parlamentarnego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

Zastępstwo

EMPL
Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
D-TR
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
D-RU
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Ostatnie prace

Przyspieszenie procesu integracji Romów w Europie w najbliższym dziesięcioleciu (debata) HU

09-07-2020 P9_CRE-PROV(2020)07-09(2-132-0000)
Wkład do debat parlamentarnych

OPINIA w sprawie wdrażania krajowych strategii integracji Romów: zwalczanie negatywnych postaw wobec osób pochodzenia romskiego w Europie

29-06-2020 EMPL_AD(2020)650564 PE650.564v02-00 EMPL
Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca
Tomáš ZDECHOVSKÝ

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg