Carlo CALENDA : Strona główna 

Członek 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Kontakt