Maria Manuel LEITÃO MARQUES Maria Manuel LEITÃO MARQUES
Maria Manuel LEITÃO MARQUES

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Portugalia - Partido Socialista (Portugalia)

Data urodzenia : , Moçambique

Życiorys Maria Manuel LEITÃO MARQUES

Wersja oryginalna : PT


Życiorys   (informacje opublikowane na wyłączną odpowiedzialność posłanki)

Ostatnia aktualizacja: 29/01/2020

Wykształcenie (uzyskane tytuły i dyplomy)

 • 1975 : Tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Coimbrze, Portugalia
 • 1990 : Tytuł doktora ekonomii na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Coimbrze, Portugalia
 • 2002 : Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych

Kariera zawodowa

 • 2003-... : Profesor uczelniany na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu w Coimbrze i pracownik badawczy w Centrum Studiów Społecznych Uniwersytetu w Coimbrze

Kariera polityczna

Funkcje sprawowane w parlamencie krajowym

 • 2015-2019 : Deputowana do Zgromadzenia Republiki w Portugalii

Funkcje sprawowane w rządzie krajowym

 • 2015-2019 : Minister ds. prezydium rządu i modernizacji administracji w Portugalii
 • 2007-2011 : Sekretarz stanu ds. modernizacji administracji w Portugalii

Funkcje sprawowane w instytucjach UE

 • 2013-2014 : Członek Grupy Wysokiego Szczebla ds. Obciążeń Administracyjnych w Komisji Europejskiej
 • 2002 : Ekspertka Komisji Europejskiej ds. opracowania sprawozdania w sprawie szkolnictwa wyższego w Angoli i Mozambiku w ramach programu ramowego współpracy między UE a AKP w dziedzinie szkolnictwa wyższego

Inna działalność

 • 2013-2014 : Konsultantka projektu „Evaluation of services of the one stop shop (BAÚ) in Mozambique, with subsequent elaboration of proposals for modernization”, wspieranego przez Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
 • 2013 : Konsultantka projektu „Brazil-EU Exchange on Participatory Democracy” (CESO Portugalia/Ministerstwo Planowania Brazylia); odpowiedzialna za opracowanie „Estudo de práticas europeias sobre pesquisa de satisfação dos usuários dos serviços públicos”
 • 2005-2007 : Przewodnicząca jednostki koordynującej ds. modernizacji administracji
 • 1998-2002 : Prezes Portugalskiego Ośrodka Monitorowania Handlu, Ministerstwo Gospodarki, Portugalia
 • Autorka i współautorka różnych książek i artykułów na temat regulacji państwowej, prawa konkurencji i usług publicznych

Odznaczenia

 • Odznaczona Orderem Edukacji Publicznej, przyznanym przez prezydenta Republiki Jorge Sampaio (2000)

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles