Maria Manuel LEITÃO MARQUES : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 

Członkini 

Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Ostatnie prace 

Kontakt