Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES
Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członkini

Portugalia - Partido Socialista (Portugalia)

Data urodzenia : , Moçambique

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Maria-Manuel LEITÃO-MARQUES

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg