Margarida MARQUES : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Budżetowa 

Członkini 

Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do spraw Stosunków z Państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego, w tym do Wspólnych Komisji Parlamentarnych UE–Maroko, UE–Tunezja i UE–Algieria 

Ostatnie prace 

Kontakt