Ben HABIB Ben HABIB
Ben HABIB
Wielka Brytania

Data urodzenia : , Karachi

Dziewiąta kadencja parlamentarna Ben HABIB

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Niezrzeszeni

Partie krajowe

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : The Brexit Party (Wielka Brytania)

Deputowani

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej

Zastępstwo

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Budżetowa
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Bośnią i Hercegowiną oraz Kosowem

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.