Isabel SANTOS : Strona główna 

Przewodnicząca 

Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 

Członkini 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

System FADO (fałszywe i autentyczne dokumenty on-line) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Priorytety UE na 64. sesję Komisji ONZ ds. Statusu Kobiet (B9-0093/2020, B9-0095/2020) PT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt