Claudiu MANDA : Strona główna 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Podkomisja Praw Człowieka 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Ostatnie prace 

Kontakt