Andreas SCHIEDER : Strona główna 

Przewodniczący 

Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna 

Członek 

CPDE  
Konferencja Przewodniczących Delegacji 
Komisja Spraw Zagranicznych 

Zastępstwo 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt