Eugen TOMAC Eugen TOMAC
Eugen TOMAC

Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)

Członek

Rumunia - Partidul Mișcarea Populară (Rumunia)

Data urodzenia : , Ismail

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Eugen TOMAC

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Międzynarodowe i wewnątrzkrajowe uprowadzenia rodzicielskie dzieci z UE w Japonii (B9-0205/2020) RO

08-07-2020

Numărul de cazuri nerezolvate de răpire a copilului de către unul dintre părinți, în care unul dintre părinți este cetățean al UE, iar celălalt este cetățean japonez este alarmant. De asemenea, drepturile de acces sau de vizită ale părinților de care este separat copilul sunt foarte limitate sau inexistente în Japonia.
Este important ca în viața unui copil să fie prezenți ambii părinți, chiar dacă aceștia sunt separați, iar lipsirea unui copil de contactul cu un părinte este un atac grav atât la adresa drepturilor copilului, cât și la ale părintelui.
Prin această rezoluție, pe care am susținut-o în plenul Parlamentului European, se solicită Japoniei să respecte aceste drepturi, obligație consacrată și în Convenția de la Haga din 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, din 25 octombrie 1980, a cărei parte este și Japonia. Se propune, de asemenea, și crearea unei platforme europene de sprijin și de informare ușor de utilizat de către cetățeni pentru a oferi asistență părinților aflați în litigii familiale transfrontaliere.

Prawa osób z niepełnosprawnością intelektualną w dobie kryzysu wynikającego z pandemii COVID-19 (B9-0204/2020) RO

08-07-2020

Pandemia de COVID-19 a afectat cu precadere categorii de persoane vulnerabile, care au, prin urmare, nevoie de mai multa protectie.
Am votat aceasta rezolutie în plenul Parlamentului European cu gandul de sustine si de a proteja categoria persoanelor cu dizabilități intelectuale care nu au acces la tratamentele lor de sănătate obișnuite. Acestea au fost lipsite de asistența personală în perioadele de carantină, aspect care s-a agravat prin închiderea structurilor care oferă ajutor acestora și familiilor lor.
Prin rezoluție, se solicită Comisiei Europene să elaboreze o strategie globală pentru dizabilități post-2020, care să aibă la bază lecțiile învățate în contextul crizei COVID-19, prin mobilizarea de investiții și resurse esențiale care să garanteze continuitatea serviciilor de asistență pentru persoanele care au nevoie de aceasta.

Dostosowanie do zmian w sektorze transportu drogowego (A9-0116/2020 - Ismail Ertug) RO

08-07-2020

Pachetul de mobilitate este unul dintre cele mai controversate voturi care au avut loc recent în Parlamentul European, cu diviziuni foarte mari între statele membre. România și alte 7 state ale UE au solicitat Comisiei amânarea reformei privind mobilitatea, întrucât sectorul transporturilor a fost puternic afectat de COVID19.
Deși multe măsuri ale acestui pachet de mobilitate sunt benefice protecției muncitorilor în transporturi, unele sunt net dezavantajoase pentru statele de frontieră, favorizând statele din centrul Europei. Printre aceste măsuri, mă pot referi la cea care ar obliga camioanele să revină în ţările de origine odată la patru săptămâni (astfel, multe camioane românești vor fi astfel nevoite să se întoarcă mii de kilometri fără marfă) sau cea prin care şoferii trebuie să beneficieze de perioadă de odihnă în afara cabinei vehiculului (măsură dezavantajoasă pentru transportatorii români care vor fi nevoiți să stea în moteluri scumpe sau care deseori vor avea condiții mai precare decât o cabină bine dotată).
Am votat împotriva acestor măsuri pentru ca încalcă libera circulație a forței de muncă și a serviciilor. Din păcate, majoritatea a votat favorabil pachetul de mobilitate, însă sper că statele dezavantajate vor ataca aceste măsuri la Curtea de Justiție a UE.

Turystyka i transport w 2020 r. i w późniejszym okresie (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) RO

19-06-2020

Sectorul turistic a contribuit în 2019 cu 9.5% din PIB-ul Uniunii Europene și a oferit locuri de muncă pentru 22.6 milioane de cetățeni europeni, fiind unul dintre stâlpii dezvoltării continentului european.
Din păcate, sectoarele transporturilor, culturii și turismului au fost cele mai afectate de criza provocată de COVID-19, având neapărată nevoie de susținerea Uniunii Europene și a statelor membre.
Am votat cu încredere pentru această rezoluție, care invită Comisia și statele membre să sprijine de urgență întreprinderile și lucrătorii din aceste sectoare atât prin sprijin rapid pe termen scurt, cât și printr-un sprijin pe termen lung. Rezoluția reprezintă un pas important, care va schimba modul în care turismul se va dezvolta în următorii ani, în concordanță cu o „Agendă europeană pentru turism 2050”. Astfel, prin investiții puternice și sustenabile în infrastructura Europei și în domenii strâns legate de turism și cultură, vom putea crea un sector turistic european pregătit pentru viitor.

Zalecenia dotyczące negocjacji w sprawie nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej (A9-0117/2020 - Kati Piri, Christophe Hansen) RO

18-06-2020

Uniunea Europeană trebuie să continue negocierile cu Marea Britanie astfel încât să reprezinte interesele și să protejeze drepturile celor 3,5 milioane de europeni – din care 450 000 de cetățeni români – integrați pe piața muncii britanice. Respectarea principiilor nediscriminării și reciprocității depline în domeniul mobilității este esențială. Trebuie asigurată continuitatea legislației, astfel încât să nu existe situația în care lucrători europeni să nu fie acoperiți nici de legislația națională britanică, dar nici de cea a UE. În plus, negocierile trebuie să aibă în vedere asigurarea coordonării sistemelor de securitate socială între părți, în ceea ce privește inclusiv sănătatea, dreptul la pensie și alte indemnizații.
În egală măsură, este necesară o abordare ambițioasă în ceea ce privește transportul terestru și cel aerian, precum și o politică de roaming care să fie benefică atât cetățenilor europeni, cât și celor britanici.

Powołanie Komisji Specjalnej ds. Obcych Ingerencji we Wszystkie Procesy Demokratyczne w Unii Europejskiej, w tym Dezinformacji – jej kompetencje, skład liczbowy i długość kadencji (B9-0190/2020) RO

18-06-2020

Instituirea unei astfel de Comisii speciale este extrem de importantă. Mă bucur că am avut astăzi, în plenul Parlamentului de la Bruxelles, o dezbatere amplă cu privire la dezinformarea agresivă, provenită în special din Federația Rusă, la care au fost supuși cetățenii europeni în ultima perioadă.
Însă nu cred că este suficient! Dezbaterile, angajamentele, oricât de serioase, nu înseamnă acțiune. Or, astfel de atacuri flagrante la adresa instituțiilor europene nu pot rămâne nesancționate.
Noi, cei din România, din Polonia, din țările baltice știm pe propria noastră piele cât de agresiv, dar subtil acționează Federația Rusă. Atacul a fost evident, brutal, cu reale consecințe asupra sănătății cetățenilor, dar și asupra încrederii acestora în instituțiile europene.
Vicepreședintele Comisiei Europene, Josep Borrell, spunea că această criză va avea consecințe biblice, lucru perfect adevărat. Tocmai de aceea, răspunsul la adresa celor care subminează efortul nostru de combatere a crizei și a efectelor sale trebuie să fie pe măsură.
Este esențial să acționăm ferm și coordonat. O rezoluție asumată de Parlamentul European, prin care să condamnăm această pandemie informațională fără precedent, ar fi primul pas, mai mult decât necesar.

Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Portugalii, Hiszpanii, Włochom i Austrii (A9-0105/2020 - José Manuel Fernandes) RO

17-06-2020

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene este un program extraordinar care permite Uniunii să răspundă într-un mod rapid, eficient și flexibil la situațiile de urgență, demonstrând astfel solidaritatea cu populația regiunilor lovite de dezastre.
Din nefericire, anul 2019 a fost un an în care unele zone ale Europei au fost grav afectate de calamități naturale. Astfel, uraganul din Portugalia, inundațiile din Spania și Austria, inundațiile și alunecările de teren din Italia au provocat daune considerabile acestor state, iar Uniunea Europeană nu poate sta nepăsătoare în fața lor.
Am votat cu încredere mobilizarea fondului de solidaritate al UE, ce implică o sumă de aproximativ 280 de milioane de euro, care cu siguranță va ajuta semnificativ la reconstruirea acelor zone.

Zawarcie umowy w sprawie Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego między UE a Mołdową (A9-0084/2020 - Roberts Zīle) RO

17-06-2020

Este important ca Uniunea Europeană să mențină relații strânse cu vecinii spațiului european, iar în calitatea mea de membru al delegației României în Parlamentul European și de membru al Adunării parlamentare Euronest, susțin ideea unei bune cooperări cu Republica Moldova.
Acordul privind spațiul aerian comun între UE și Republica Moldova, pe care l-am votat în Parlamentul European, va stabili o zonă de aviație comună a Uniunii cu R. Moldova, în acord cu actuala politică de vecinătate.
Va fi, astfel, deschisă piața pentru operatorii economici ai R. Moldova către spațiul european și viceversa, iar legislația Republicii Moldova va fi aliniată la standardele înalte ale UE, îmbunătățind domenii precum drepturile pasagerilor, siguranța, securitatea și gestionarea traficului aerian, în condiții echitabile de concurență.

Udzielenie pomocy makrofinansowej na rzecz partnerów objętych procesem rozszerzenia i polityką sąsiedztwa w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 RO

15-05-2020

Sunt bucuros că împreună cu restul colegilor mei am reușit să susținem o decizie plină de solidaritate europeană, deschizând oportunitatea ca țările partenere și vecine UE să beneficieze de asistență macrofinanciară pentru a mitiga efectele acestei crize fără precedent, care nu a ținut cont de granițe. Împrumuturile de până la 3 miliarde de euro către cele 10 țări beneficiare desemnate, oferite în condiții foarte avantajoase, sunt destinate să limiteze impactul economic al măsurilor de stopare a răspândirii virusului COVID-19 și al efectelor recesiunii mondiale preconizate să afecteze puternic economia țărilor din vecinătatea estică, sudică și țările vizate de politica de extindere. Astfel, Republica Moldova va beneficia de o asistență macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro începând cu toamna lui 2020, fapt ce ar trebui să aibă un impact important asupra traiectoriei țării pe calea europeană.

Tymczasowe zasady świadczenia usług lotniczych RO

15-05-2020

Sectorul aviației are o importanță strategică pentru Uniunea Europeană, contribuind în mod vital la ansamblul economiei UE și la ocuparea forței de muncă în Europa. Statisticile arată că fiecare euro cheltuit în sectorul aviației generează 3 euro la nivelul întregii economii, iar fiecare loc de muncă nou în domeniul aviației creează alte trei în alt sector al economiei.
Împreună cu grupul PPE am susținut această propunere a Parlamentului, care permite transportatorilor aerieni să își păstreze licențele de operare și furnizorilor de servicii de gestionare la sol să-și prelungească contractele. Astfel, licențele de transportator aerian nu vor fi revocate pe o perioadă de un an, dacă compania aeriană este în dificultate financiară și se permite extinderea contractelor pentru serviciile de transport la sol până în 2021.
Dată fiind dificultatea de a prevedea evoluția pandemiei de COVID-19 și de a determina cu exactitate impactul acesteia asupra sectorului transportului aerian, Comisia ar trebui să analizeze fără întrerupere efectele pandemiei și să fie în măsură să prelungească fără întârzieri nejustificate perioada de aplicare a măsurilor adoptate.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg