Günther SIDL : Strona główna 

Członek 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią 

Zastępstwo 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (B9-0089/2020) DE  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt