Günther SIDL Günther SIDL
Günther SIDL

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Austria - Sozialdemokratische Partei Österreichs (Austria)

Strona główna Günther SIDL

Członek

ENVI
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
DCAS
Delegacja do Komisji Współpracy Parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan, UE-Uzbekistan i UE-Tadżykistan oraz do spraw Stosunków z Turkmenistanem i Mongolią

Zastępstwo

ITRE
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
D-RU
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
DMED
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg