Raphaël GLUCKSMANN : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Podkomisja Praw Człowieka 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Komisja Handlu Międzynarodowego 

Zastępstwo 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 
Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Ostatnie prace 

Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Sprzeciw na podstawie art. 111 Regulaminu: unijna lista projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania (B9-0091/2020) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Evaluation Only. Created with Aspose.Words. Copyright 2003-2017 Aspose Pty Ltd.Sprzeciw na podstawie art. 112 Regulaminu: ołów i jego związki (B9-0089/2020) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt