Lina GÁLVEZ MUÑOZ : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 

Członkini 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Ostatnie prace 

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK w sprawie europejskiego semestru na rzecz koordynacji polityki gospodarczej: zatrudnienie i aspekty społeczne w rocznej analizie wzrostu gospodarczego na 2020 r.  
- FEMM_AD(2020)646892 -  
-
FEMM 
Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Kontakt