Robert ROOS Robert ROOS
Robert ROOS

Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy

Członek

Holandia - Forum voor Democratie (Holandia)

Data urodzenia : , Rotterdam

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania Robert ROOS

Posłowie mogą przedkładać pisemne wyjaśnienie na temat stanowiska zajętego w głosowaniu na posiedzeniu plenarnym. Art. 194 Regulaminu

Dyskryminacja i mowa nienawiści kierowana przeciwko osobom LGBTI w sferze publicznej, w tym „strefy wolne od LGBTI” (B9-0234/2019) NL

18-12-2019

Forum voor Democratie veroordeelt ten zeerste, in overeenstemming met artikel 1 van de Nederlandse Grondwet, elke vorm van discriminatie of geweld tegen alle mensen. Gelijke rechten voor alle burgers dienen te worden gewaarborgd, met inachtneming van de bevoegdheden van de lidstaten. Deze resolutie houdt onvoldoende rekening met het subsidiariteitsbeginsel en de soevereiniteit van de lidstaten.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (2014–2020) (A9-0015/2019 - Vilija Blinkevičiūtė) NL

22-10-2019

. – Het Europees fonds voor aanpassing aan de globalisering is een budget dat kan worden ingezet voor werknemers die hun baan verliezen door herstructureringen als gevolg van globaliseringsfactoren. In dit specifieke voorstel wordt het toepassingsgebied van het fonds uitgebreid zodat het ook gebruikt kan worden bij een brexit zonder akkoord. Nederland wordt economisch onevenredig zwaar getroffen door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk en zou dus waarschijnlijk de grootste begunstigde van deze aanpassing zijn. Daarom stemde Forum voor Democratie voor.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg