Isabel GARCÍA MUÑOZ : Strona główna 

Wiceprzewodnicząca 

Komisja Kontroli Budżetowej 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw Współpracy w ramach Wymiaru Północnego i do spraw Stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE–Islandia oraz do Wspólnej Komisji Parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) 

Ostatnie prace 

Kontakt