Caroline VOADEN Caroline VOADEN
Caroline VOADEN
Wielka Brytania

Data urodzenia : , Wantage

Dziewiąta kadencja parlamentarna Caroline VOADEN

Grupy polityczne

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Grupa Renew Europe - Członkini

Partie krajowe

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Liberal Democrats (Wielka Brytania)

Wiceprzewodnicząca

  • 26-09-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego

Deputowani

  • 02-07-2019 / 25-09-2019 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Półwyspu Arabskiego
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 02-07-2019 / 31-01-2020 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim

Główne działania parlamentarne

Wkład do debat parlamentarnych

Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 204art. 171 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji

Projekty rezolucji poświęcone aktualnym zagadnieniom są składane na wniosek komisji, grupy politycznej lub co najmniej 5 proc. posłów i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 132, 136, 139 i 144

Inne działania parlamentarne

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Oświadczenia

Oryginał podpisanego/ datowanego oświadczenia zarchiwizowany przez Parlament Europejski.