Vera TAX : Strona główna 

Członkini 

Komisja Transportu i Turystyki 
Delegacja do spraw stosunków z Republiką Południowej Afryki 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowej 

Ostatnie prace 

Przystąpienie UE do konwencji stambulskiej i inne środki przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć (B9-0224/2019, B9-0225/2019, B9-0226/2019) EN  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt