Bert-Jan RUISSEN : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do spraw stosunków z Izraelem 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków z Indiami 

Ostatnie prace 

Kontakt