Malik AZMANI Malik AZMANI
Malik AZMANI

Grupa Renew Europe

pierwszy wiceprzewodniczący

Holandia - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (Holandia)

Data urodzenia : , Heerenveen

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Malik AZMANI

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Alleged Turkish military interference in the Nagorno-Karabakh conflict EN

30-09-2020 P-005348/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Saudi Arabia and Qatar EN

14-08-2020 E-004564/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

EU paralysed and absent in escalating conflict in Libya EN

24-06-2020 P-003746/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Hong Kong police arrest 15 pro-democracy leaders during the Coronavirus crisis EN

21-04-2020 E-002404/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

New rising tensions in Iraq: repeating recent history EN

13-03-2020 E-001609/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg