Massimiliano SMERIGLIO Massimiliano SMERIGLIO
Massimiliano SMERIGLIO

Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim

Członek

Włochy - Partito Democratico (Włochy)

Data urodzenia : , Roma

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Massimiliano SMERIGLIO

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Death of UN field officer Mario Paciolla in Colombia EN

22-07-2020 P-004338/2020 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Consequences of the agreement between Turkey and Libya (GNA) EN

18-12-2019 E-004522/2019 Wiceprzewodniczący Komisji / wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg