Eero HEINÄLUOMA : Strona główna 

Członek 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Zastępstwo 

Komisja Budżetowa 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 

Ostatnie prace 

Kontakt