Hermann TERTSCH : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Członek 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja 

Ostatnie prace 

Kontakt