Juozas OLEKAS : Strona główna 

Członek 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 
Delegacja do spraw stosunków z Białorusią 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Ostatnie prace 

Strategia UE mająca położyć kres okaleczaniu żeńskich narządów płciowych na świecie (B9-0090/2020, B9-0092/2020) LT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Zautomatyzowane procesy podejmowania decyzji: zapewnienie ochrony konsumentów i wolnego przepływu towarów i usług (B9-0094/2020) LT  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt