Samira RAFAELA Samira RAFAELA
Samira RAFAELA

Grupa Renew Europe

Członkini

Holandia - Democraten 66 (Holandia)

Data urodzenia : , ZOETERMEER

Pytania wymagające odpowiedzi na piśmie (z odpowiedziami) Samira RAFAELA

Pytania pisemne

Posłowie mają prawo przedłożyć określoną liczbę pytań wymagających odpowiedzi na piśmie, skierowanych do przewodniczącego Rady Europejskiej, Rady, Komisji i wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii. Art. 138 Regulaminu, załącznik III

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg