Emmanouil FRAGKOS : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Delegacja do Komisji Parlamentarnej CARIFORUM–UE 

Członek 

Komisja Handlu Międzynarodowego 
Komisja Petycji 

Zastępstwo 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową 

Ostatnie prace 

Sprawozdanie roczne z działalności Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2018 (A9-0032/2019 - Peter Jahr) EL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Instytucje i organy unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych (B9-0047/2020) EL  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt