Isabel CARVALHAIS : Strona główna 

Członkini 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Komisja Rybołówstwa 
Delegacja do spraw stosunków z Kanadą 

Ostatnie prace 

Kontakt