Pedro
APARICIO SÁNCHEZ

Projekt(-y) rezolucji - Piąta kadencja Parlamentu Pedro APARICIO SÁNCHEZ

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143