Antonio TAJANI : Strona główna 

Przewodniczący 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Komisja Spraw Konstytucyjnych 

Członek 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Kontakt